ضمن عرض تبریک و خیر مقدم خدمت داوطلبان کارشناسی ارشد، به اطلاع می رساند که جهت انجام ثبت نام اینترنتی:

·         نام کاربری ،کدملی  و کلمه عبور، شماره داوطلبی می باشد.

·         فرم های مورد نیاز جهت ثبت نام را از اینجا دانلود بفرمایید

·         حجم هر فایل اسکن شده نباید از 300KB  بیشتر شود.

·         بدیهی است بایستی اصل مدارک در اعلام بعدی توسط دانشجو تحویل تحصیلات تکمیلی گردد.

 

 ---------------------------------------------------------------------------

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم خدمت داوطلبان دندانپزشکی، به اطلاع می رساند که جهت انجام ثبت نام اینترنتی:

·         نام کاربری و کلمه عبور، ،کدملی  می باشد.

·         حجم هر فایل اسکن شده نباید از 300KB  بیشتر شود.

·         بدیهی است بایستی اصل مدارک در اعلام بعدی توسط دانشجو تحویل تحصیلات تکمیلی گردد.

----------------------------------------------------

 

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم خدمت داوطلبان سراسری 96، به اطلاع می رساند که جهت انجام ثبت نام اینترنتی:

·         نام کاربری ،کدملی  و کلمه عبور، شماره داوطلبی می باشد.

·         حجم هر فایل اسکن شده نباید از 300KB  بیشتر شود.

·         بدیهی است بایستی اصل مدارک در اعلام بعدی توسط دانشجو تحویل  اداره پذیرش و ثبت نام گردد.

درمرحله دریافت فرمهای آموزشی : ابتدا فرم تهعد پوشش را دریافت کرده ،فرم را امضا واسکن نموده و در مرحله ارسال تصاویر درخواست شده ، ارسال نمایید.

پس از ثبت نام اینترنتی و دریافت کد رهگیری و شماره دانشجویی به سایت      edu.kmu.ac.ir    مراجعه و با وارد نمودن شماره دانشجویی و شماره داوطلبی تائیدیه انتخاب واحد خود را دریافت نمایید.